Termeni și condiții

Website-ul www.tonysaik.com este deținut de TONYSAIKTRAINING SRL, având următoarele date de identificare: Sediu social: Str. Grigore C. Moisil, nr.10B, Bucuresti, Sector 2, Cod Unic Înregistrare: 45802560; Registrul Comerțului: J40/457/4910

TONYSAIKTRAINING SRL este denumită în continuare Tony Saik

Site-ul www.tonysaik.com este operat în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții, la care se adaugă prevederile legale aplicabile, precum și prevederile Contractului de Membru. Prin accesarea și utilizarea acestui website, se consideră că ați citit, ați luat la cunoștință și acceptat Termenii și Condițiile. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă solicităm să nu utilizați site-ul. www.tonysaik.com își rezervă dreptul de a actualiza periodic prevederile cuprinse în Termeni și Condiții fără o notificare în prealabil.

Drepturile de Autor

Informațiile publicate pe www.tonysaik.com aparțin site-ului, deținut de Tony Saik. Prin urmare, Tony Saik este singura companie ce exercită drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului website-ului precum și a logo-ului, imaginilor folosite, denumirilor de servicii, campaniilor desfășurate, bazei de date, textelor utilizate, software. Fără aprobarea explicită și scrisă a Tony Saik, utilizatorii sau terții nu pot copia, reproduce total sau parțial, adapta sau publica nicio informație ce se regăsește pe website-ul www.tonysaik.com.

Clauza de Confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation). În calitate de Operator de date cu caracter personal, Tony Saik își asumă angajamentul de a respecta datele dumneavoastră cu caracter personal conform legilor în vigoare. Pentru informații suplimentare, recomandăm consultarea termenilor din Politici de Confidențialitate.

Limitarea răspunderii

În conținutul website-ului www.tonysaik.com, pot exista link-uri ce nu aparțin Tony Saik. Prin urmare, TONYSAIKTRAINING SRL nu răspunde de conținutul link-urilor ce aparțin terților și eventualelor pierderi ce pot surveni în urma consultării acestora. Totodată, Tony Saik nu garantează funcționalitatea continuă sau fără defecțiuni tehnice a site-ului. Orice incident de natură tehnică, dar nelimitându-se doar la acestea, nu intră sub responsabilitatea Tony Saik, fiind incluse absența totală a virușilor, pierderi de date sau alte erori ce pot cauza daune în urma utilizării website-ului www.tonysaik.com. Tony Saik nu va fi făcut răspunzător pentru conținutul site-urilor terților, precum nici pentru păstrarea datelor personale conform legilor în vigoare în urma consultării acestora. Toate site-urile ce aparțin terților conțin informații adiționale, însă orice defecțiune, eroare sau încălcare a legilor, vor absolvi Tony Saik în mod obligatoriu de orice răspundere legală sau morală.

Metode de Plată

Plata se va realiza utilizând cardul bancar, prin intermediul site-ului. Plata se va face prin intermediul Stripe. Încălcarea Termenilor și Condițiilor Prin utilizarea website-ului www.tonysaik.com, toți utilizatorii au citit, luat la cunoștință și acceptat prevederile descrise în Termeni și Condiții. Orice încălcare parțială sau totală a prevederilor cuprinse în Termeni și Condiții, va constitui sancționarea conform legilor în vigoare, având calitatea de contract la distanță încheiat între utilizator și TONYSAIKTRAINING SRL, companie deținătoare a website-ului www.tonysaik.com

Litigii

Orice litigiu care poate apărea în legătură cu prezentul website www.tonysaik.com va fi rezolvat de Părţi pe cale amiabilă. În cazul în care un litigiu nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, Părţile se pot adresa instanţelor de judecată române competente, conform legii.